حق همنشین

باسمه تعالی

سلام؛

فرا رسیدن اربعین حسینی بر شما تسلیت باد. برخی از احادیث متناسب با موضوع رو ارائه می کنم. باشد که مورد رضای او باشد

حق همنشین

امام سجاد (ع):

حق همنشین این است که با او به فضل و انصاف رفتار کنی . اندازه ای که احترامت می کند، احترامش کنی. اجازه ندهی در هیچ بخششی پیش دستی کند و اگر پیش دستی کرد جبران کنی، همان قدر که دوستت دارد دوستش داشته بداری، اگر تصمیم به گناهی گرفت او را از آن باز داری، برای او مایه رحمت و مهر باش و باعث عذاب او مباش. (منتخب میزان الحکمه – حدیث 3515)

 

امام صادق(ع):

هیچ کس را دوست خود مخوان مگر ـنه که در سه چیز او را بیازمایی: او زا به خشم آوری و ببینی که آیا این خشم او را از حق به باطل می کشاند؛ در درهم و دینار و در سفر کردن با او (منتخب میزان الحکمه – حدیث 3492)

 

پیامبر اعظم (ص):

أفضل الأصحاب من إذا ذکرت أعانک و إذا نسیت ذکرک. (نهج الفصاحه – حدیث 384)

بهترین دوستان کسى است که وقتى یاد کردى ترا یارى کند و و وقتى فراموش کردى ترا بیاد آرد.

 

 پیامبر اعظم (ص):

خیر الأصحاب صاحب إذا ذکرت اللَّه أعانک و إذا نسیت ذکّرک. (نهج الفصاحه – حدیث 1479)

بهترین یاران کسى است که وقتى خدا را یاد کردى ترا کمک کند وقتى یاد خدا را فراموشى کردى او را بیاد تو آورد.

 

 پیامبر اعظم (ص):

خیر الأصحاب عند اللَّه خیرهم لصاحبه و خیر الجیران عند اللَّه خیرهم لجاره. (نهج الفصاحه – حدیث 1480)

بهترین رفیقان پیش خدا کسیست که براى رفیق خود بهتر باشد و بهترین همسایگان کسى است که براى همسایه خود بهتر باشد.

 

 پیامبر اعظم (ص):

إذا أحبّ أحدکم أخاه فلیعلمه فإنّه أبقى فی الالفة و أثبت فی المودّة. (نهج الفصاحه – حدیث 140)

وقتى کسى آشناى خود را دوست دارد بدو خبر دهد که این کار موجب بقاى الفت و دوام مودت است.

/ 0 نظر / 10 بازدید